1541 Handwoven Vintage Rug 4’3x6’4
1541 Handwoven Vintage Rug 4’3x6’4
1541 Handwoven Vintage Rug 4’3x6’4
1541 Handwoven Vintage Rug 4’3x6’4
1541 Handwoven Vintage Rug 4’3x6’4
1541 Handwoven Vintage Rug 4’3x6’4
1541 Handwoven Vintage Rug 4’3x6’4
1541 Handwoven Vintage Rug 4’3x6’4

1541 Handwoven Vintage Rug 4’3x6’4

Regular price $450.00

This Turkish handwoven vintage rug has an amazing thick pile and a beautiful geometric pattern. Cannakale.